FANDOM


Chào mừng

Chào mừng đến với trang wiki của Mật Mã: Lyoko. Hiện tại chúng ta đang có 10 bài viết về Mật Mã LyokoMật Mã Lyoko: Tiến Hóa.

Nhân vật chính

Nhân vật chính

Khu vực

 • Núi
 • Sa mạc
 • Băng
 • Rừng
 • Khu vực thứ 5
 • Biển Kỹ Thuật Số
 • Cortex

Quái vật

Có tổng cộng 13 quái vật do X.A.N.A tạo ra trong suốt 4 phần của Mật Mã Lyoko

 • Cua
 • Kankrelats
 • Kolossus
 • Megatanks
 • Khối
 • Ong
 • Kalamar
 • Creepers
 • Manta
 • Tarantula
 • Kongre
 • Cá mập
 • Sứa

Tập phim

Tập phim được chia làm 2 phần: 1 cho Mật Mã Lyoko và 1 cho Mật Mã Lyoko: Tiến Hóa

 • Mật Mã Lyoko
 • Mật Mã Lyoko: Tiến Hóa

Hoạt động gần đây

Ngôn ngữ khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.