FANDOM


DNA transfer system

Sistem za transferovanje DNK je bio program koji je predstavljen u epizodi „Karika koja nedostaje“ i upotrebljen u „Fina zbrka“. Ovaj program radi tako što prenosi ličan DNK kod sa jednog Lioko ratnika na drugog. Međutim, ovo je opasno jer, kada se proces završi, memorija korisnika biće izložena i Ksena će moći da je ukrade kad god želi.

Ovim procesom osoba koja daje svoj DNK kod postaje deo Lioka.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.