FANDOM


Реплика планинског сектора је копија планинског сектора коју је створио Ксена. Може се наћи само у игри „Код Лиоко: потрага за бесконачношћу“. Реплика је опуштајућег нивоа и релативно је лако поразити противника. Може се наћи само једном у игри.

Планинска реплика је идентична планинском сектору, али је другачијег плана.

Ликови који су чували Скидбладнир Уреди

Ликови који су уништили суперкомпјутер Уреди

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.