Код Лиоко вики
Advertisement
Return to the Past

Повратак у прошлост.

Повратак у прошлост је временски координатни систем који је највећа могућност суперкомпјутера. Даје кориснику да се врати највише око два дана назад у време.

Добре стране[]

  • Повратак у прошлост може да избрише неповратна оштећења.
  • Само корисник и виртуелизоване особе сећају се свега што се десило пре повратка.

Лоше стране[]

  • Не утиче на бића повезана са Лиоком.
  • Не може да деактивира торњеве, нити да врати особу под Ксенином контролом.
  • Смрт се повратком не поништава.
  • Повратак дуплира снагу суперкомпјутера, а самим тим и Ксене у првој и другој сезони.

Историја[]

Франц Хопер је „открио“ овај програм. Како би унапредио Лиоко, покренуо је овај програм. Понављао је исти дан 2546 пута, што је отприлике једнако временском интервалу од седам година, не знајући да је за исто толико пута ојачао и Ксену.

У првој сезони, повратак у прошлост почео је да се користи све више и више. Након епизоде „Диван дан“, коришћење програма постало је ређе; Ксена је у тој епизоди преузео контролу над програмом како би дуплирао своју снагу. Тако је постао довољно јак да запоседа људе. У епизоди „Улог је на столуУлрик је злоупотребио повратак у прошлост како би Јуми остала.

Будући да Ксена више није обитавао у суперкомпјутеру од треће сезоне, било је много лакше размислити да се стартује програм.

Галерија[]

Advertisement