FANDOM


Planinski sektor je sektor Lioka u seriji Kod Lioko.

Planine ovog sektora guši magla, koje najviše ima iznad digitalnog mora. Sektor je pun pokretnih delova i uzanih putanja. Neretko se dešava da ima više slojeva, od čega je teže naći tornjeve.

U prvoj sezoni, nebo je bilo svetloljubičasto, a planine tamne, između braon i ljubičaste, a u daljini videle su se tamnoljubičaste planine. Od druge do četvrte sezone, nebo je bilo svetloplavo, usled čega su i siluete planina bile tamnoplave, a čvrst deo sektora bio je ljubičast. U Evoluciji, planine su bile magenta, a nebo je bilo svetlije.

U planinskom sektoru, rasprostranjenost bilo koje vrste flore je niska i pokazana je u razbacanosti ponekog četinarskog drveća.

Ovo je poslednji površinski sektor koji je izdržao pre uništenja Lioka, kada je Aelita, u epizodi „Nevolja na kvadrat“, unela kod „Ksena“ u usputni toranj.

Zanimljivosti Edit

Galerija Edit