Код Лиоко вики
Advertisement

Јуми, Улрик и Аелита бивају виртуелизовани.

Виртуелизација је процес преноса особе у Лиоко.

Процес су први пут хронолошки употребили Франц Хопер и Аелита Шефер како би побегли у Лиоко од људи у црном. Програм је вероватно увео Валдо Шефер.

Програм често покрећу или Џереми, Аелита или главуџа од сира.

Опис

Једина позната путања виртуелизације су скенери. Процес није сасвим детаљиран већ је подељен на фазе:

  1. Прва фаза је препознавање аватара (детектовање особе/трансферовање). Корисник бира аватара и суперкомпјутер га склапа са садржаном генетском структуром Лиоко ратника.
  2. Друга фаза је анализа аватара (скенирање). Суперкомпјутер анализира и идентификује молекуларну структуру особе. Ако је особа скенирана по први пут, суперкомпјутер је просто меморише. У супротном, само идентификује ко се скенира.
  3. Трећа и коначна фаза је пренос (коначна виртуелизација). У току ове фазе, физичка материја особе постаје дигитална и, коначно, одабрана особа појављује се у Лиоку. Последње две фазе су препознатљиве због извора ваздуха који струји на горе, а при коначној фази настане веома јак извор ваздуха и сцена се сасвим избели.

У Код Лиоко: Еволуцији сазнајемо да било ко може да иде у Лиоко на само дванаест сати. Међутим, у оригиналној серији видимо с времена на време како Лиоко ратници бивају виртуелизовани у временским интервалима мањим од дванаест сати уопште.

Фазе

Слике са тесктовима написаним болдираним словима су из IFSCL-а!

Advertisement