FANDOM


Ред 1: Ред 1:
[[Фајл:William.gif|thumb|Вилијам Данбар.]]
+
{{Лик
'''Вилијам Данбар''' се први пут појавио на почетку друге сезоне као један од [[Јуми Ишијама|Јуминих]] нових пријатеља. У епизоди „[[Финална рунда]]“ (енгл. Final Round) је постао шести [[Лиоко ратници|Лиоко ратник]]. Током његовог првог путоњања у [[Лиоко|Лиоку]], [[Ксена]] га је запосео. Поседовао га је све до епизоде „[[Чврсто на земљи]]“ (енгл. Down to Earth). Вратио се у [[Код Лиоко Еволуција|Код Лиоко: Еволуцији]], и трајно се учланио у тим на крају епизоде „[[Ривалство]]“ (енгл. Rivalry).
+
|слика=William.png
  +
|слика2=Вилијам.png
  +
|члан=Лиоко ратници
  +
|1привиђење=Нови ред
  +
|2привиђење=Последња мисија
  +
|глумац=Дијего Дестанза
  +
|пол=Мушки
  +
|године=14
  +
|висина=1,56 м
  +
|тежина=45 кг
  +
|бојакосе=Црна
  +
|бојаочију=Црне
  +
|породица=Отац: Џејмс Данбар
  +
|кућа=Кадик академија
  +
|парови=[[Јуми]]
  +
|националност=Немачка
  +
|ксена=4 пута (први као зомби).
  +
}}
  +
'''Вилијам Данбар''' се први пут појавио на почетку друге сезоне као један од [[Јуми Ишијама|Јуминих]] нових пријатеља. У епизоди „[[Финална рунда]]“ је постао шести [[Лиоко ратници|Лиоко ратник]]. Током његовог првог путоњања у [[Лиоко|Лиоку]], [[Ксена]] га је запосео. Поседовао га је све до епизоде „[[Чврсто на земљи]]“. Вратио се у [[Код Лиоко Еволуција|Код Лиоко: Еволуцији]], и трајно се учланио у тим на крају епизоде „[[Ривалство]]“.
   
<!-- To translate
+
== Историја ==
== Description ==
+
Вилијам је нека врста усамљеник у почетку, пошто је избачен из претходне школе за постављање љубавна писма свуда, али [[Јуми]] ускоро га узима као свој пријатељ. Али Вилијам жели да буде више од пријатеља, и ово изазива сукоб између њега и Улрика, када обоје су заљубљени у Јуми. Његови наступи у серији постају све учесталији у трећој сезони, када Џереми предлаже екипи која Вилијам придружити своју групу, и остатак ратника су у супротности. Као борба у [[Лиоко|Лиоку]] постаје све теже и теже и [[Ксена]] почиње да натера [[Аелита|Аелиту]] за брисање неколико сектора, група одлучи да пусти да Вилијам се придруже.
William was kind of a loner at first, having been kicked out of his previous school for posting love letters everywhere, but Yumi soon takes to him as a friend. To nobody's surprise, William wants to be more than just friends, causing conflict between him and Ulrich, when both of them vie for Yumi's affections. His appearances in the show become more frequent during the third season, when Jeremie suggests to the team that William join their group, much to the disagreement of the rest of the warriors. As fighting on Lyoko becomes harder and harder and XANA starts to force Aelita to delete several of Lyoko's sectors, the group decides to let William join.
 
   
However, XANA takes advantage of William's ineptitude and uses the Scyphozoa to take control of his mind and body, effectively trapping him in Lyoko. Jeremie creates a stable polymorphic specter with William's basic memories, and a basic personality in order to prevent suspicion amongst the school. Over time, this "clone" becomes much more popular than William was, but due to his 'dumb' personality, he unknowingly causes trouble for our warriors. His personality also became a bit of a gag in the show. At the end of the season 4, William is finally freed from XANA's control, and returns to Earth. However, his behavior pre-XANA, causes tension between him and the rest of the warriors, who are reluctant to associate with him further.
+
Међутим, Ксена користи предност Виллиамовом неспособност и користи Медузу да преузму контролу над својим умом и телом, ефикасно га хвата у Лиоку. Џереми ствара стабилну полиморфних спектар са Вилијамом основним сећања, и основни личност како би спречили сумњу међу школу. Временом, овај „клон“ постаје много популарнији од Виллиам је био, али због његове „глупи“ личности, несвесно изазива проблеме за Лиоко ратнике. Његова личност је постао помало гег у серији. На крају сезоне 4, Вилијам је коначно ослобођен од Ксене контроле, и враћа на Земљу. Међутим, његово понашање пре-Ксана изазива напетост између њега и осталих ратника, који су вољни да се друже са њим даље.
   
William's role in the new series, Code Lyoko Evolution, is to seek redemption, which he later succeeds. In Cortex, after Odd got himself locked up in utility room, William, instead of helping him out, went to Lyoko and takes Odd's place. For this, Odd was really mad at him, even having a thought of devirtualizing him. After rejoining the team, they stop fighting and became friendly to each other. Later, William and Ulrich puts down their disagreements after William saves Ulrich from falling into Digital Sea. William becomes more serious about the missions in order to be worthy for the others to trust.
+
Улога Вилијамова у новој серији, [[Код Лиоко: Еволуција|Код Лиоко: Еволуцији]], је да тражи искупљење, који касније успе. У епизоди „[[Кортекс (епизода)|Кортекс]]“, после Од добио је закључан у оставе, Билијам, уместо да помаже га, отишао у Кортексу и заузима Одових место. Из овог разлога, Квота је стварно гневан на њега, чак и након што мисао да га девиртуализацију. Након уласка у тиму, они престану да се боре и постају пријатељи једни другима. Касније, Вилијам и Улрих спусти своје несугласице након Вилијам штеди Улрих од пада у дигитални море. Вилијам постаје озбиљнија о мисијама како би се достојни за други да их верује.
When the Lyoko Warriors discover the existence of Source Codes, William appears to be the only one to not having them. This makes him a more distanced member, as he is the only Lyoko Warrior who cannot deactivate towers. That doesn't stop him from becoming vital support to the group when XANA attacks or while exploring the Cortex, always fighting with passion and resolving many situations.
 
   
Being one of the codeless only deprives him of the ability to deactivate towers on Lyoko. On Earth, William is not targeted by spectres. This makes him the only one who can be exposed to them without risk, or almost none.
+
Када се Лиоко ратници су открили постојање изворних кодова, Вилијам је једини да их немају (поред [[Џереми]]ја). Ово га чини члан више дистанцира, тако да не може да деактивира [[Торањ|торњеве]]. Да га не спречава да постане виталну подршку групи када Ксена нападе или док истражујете Кортекс, увек се бори са страшћу и решава многих ситуација. Као један од ратника без кодова, он такође није нападнут од стране спектре. Ово му је чини једини који могу бити изложени на њих без ризика, или скоро нико.
   
In an episode of Evolution, William return in XANA's possession after he falls victim to the Scyphozoa. The monster failing to seize him completely, it remains attached to William. Later, he is freed thanks to his friends help.
+
У епизоди „[[Избачена]]“, Ксена га је запосео Вилијаму са Медузом, али чудовиште неуспеха да га у потпуности контролише, он је и даље везана за Вилијаму. Касније, он је ослобођен захваљујући помоћи од његових пријатеља.
   
William is not given a major role in the group's major decisions. He supports his friends in the fight against XANA and its spectres, he supports them in the discovery of the Cortex and Tyron's Ninjas. Finally, he is on their side for all major decisions regarding what to do next, especially after the discovery of Aelita's mother's survival.
+
== Односи ==
  +
Вилијам има јаку личност. Као борац, он не преза да ствари крену наопако са Улриком када је испровоциран од њега з епизоди „[[Неочекиван обрт]]“. Он каже да љубав може да га излуди, и то је истина, јер изашао je у ноћу, против правила, да посети Јуми. Он је безнадежан оптимиста, он наставља да прати Јуми чак и када се чини да се храни са њим, али је такође веома радознао, нажалост за групу. Понекад је детињасто, најбољи пример је у епизоди „[[Финална рунда]]“. У овим случајевима, његова незрелост се јасно види, али овај аспект Вилијема је такође очигледно присутан у његовој провоцирају страни. Али његова јача страна, која привлачи пажњу групе, је да је заиста храбар. У епизодама „[[Лиоко минус један]]“ и „[[Тајна]]“, се бори против целе своје поседовали другове из разреда и грађевински радник који је такође под Ксениног поседовања. Он деактивира бомбу са седам секунди да поштеди.
   
After the team infect the Cortex with their virus, William stands beside Aelita and the rest of the group when they go down to shut the Supercomputer back down again, a clear sign that he earned his place in the group once and for all.
+
Вилијам има велику менталну снагу. У целој серији, је једини који се борио Ксенимог контролу, у епизоди „[[Језеро]]“. Дакле, јунаштво је реч која може да се припише Вилијамовом карактеру, али то није једини; он је такође веома искрен. Он је такође озбиљан, али неке од његових акција су смешно, као на пример његова детињасто реакција током свог првог виртуелизацију, или његових поновљених флерт покушаја.
   
== Personality ==
+
Постоји универзална особина међу свим Вилијамовима добрим и лошим особинама: он је истрајан. На крају, међутим, то је оно што га чини узнемирен: када је поново сам, [[Лиоко ратници]] одбацио га нетактично, а ипак је још увек жели да пружи руку ако им треба. У [[Код Лиоко: Еволуција|Код Лиоко: Еволуцији]], Вилијам поново је прихватио у групи. Међутим, Вилијам се не добије главну улогу у важним одлукама групе. Он подржава своје пријатеље у борби против [[Ксена|Ксене]] и њених спектара, их подржава у откривању Кортекса и [[Тајрон]]ова нинџа. На крају, он је на њиховој страни за све важније одлуке које се односе шта сљедеће радити, нарочито после открића [[Аелита|Аелитиним]] опстанка мајке. После [[Лиоко ратници]] инфицирају Кортекс са својим вирусом, Вилијам стоји поред Аелита и остатка групе када се угаси суперкомпјутер, јасан знак да је стекао место у групи једном и за свагда.
William has a strong personality. Being a fighter, he doesn't hesitate to let things get messy with Ulrich when he's provoked by him in A Bad Turn. He says that love can drive him crazy, and it's true, because he jumps at the chance to go out at night, against the rules, to visit Yumi.
 
 
He's a hopeless optimist, he continues to follow Yumi even when she seems to be fed up with him, but he is also extremely curious, unfortunately for the group.
 
 
Sometimes he is childish, the best example is in Final Round. In these cases, his immature side is clearly seen, but this aspect of William is also obviously present in his provoking side.
 
 
But his strong point, which catches the group's attention, is that he is really brave. In Lyoko Minus One and The Secret, he fights against his entire possessed class and a construction worker who is also under XANA's possession. He deactivates a bomb with seven seconds to spare.
 
 
William also has great mental strength. In the whole series, he is the only character who has fought XANA's influence while being under his control in 'The Lake. So, prowess is a word that can be attributed to William's character, but it's not the only one; he's also very frank and doesn't mince his words. He's also serious, but some of his actions are ridiculous, like for example his puerile reaction during his first virtualisation, or his repeated flirting attempts.
 
 
There is a universal trait among all the character's good and bad qualities: he is persevering. In the end, however, this is what makes him touching: when he became himself again, the heroes rejected him tactlessly, and yet he still wanted to lend a hand if they needed it. That's why, although William can be blamed for many things, there is still good parts inside him.
 
   
  +
<!-- To translate
 
== On Lyoko ==
 
== On Lyoko ==
 
=== Weapons ===
 
=== Weapons ===
Ред 32: Ред 33:
 
* '''Black Manta:''' A unique Manta for XANA-William to ride on as a vehicle.
 
* '''Black Manta:''' A unique Manta for XANA-William to ride on as a vehicle.
 
* '''Rorkal:''' A virtual ship like a Nav Skid created for XANA-William, but he was given a black, independent one by XANA, who made it by using the data he has stolen from the Skidbladnir through the Scyphozoa.-->
 
* '''Rorkal:''' A virtual ship like a Nav Skid created for XANA-William, but he was given a black, independent one by XANA, who made it by using the data he has stolen from the Skidbladnir through the Scyphozoa.-->
  +
  +
== Галерија ==
  +
<gallery captionalign="left" columns="3" orientation="landscape">
  +
William.gif|Вилијам Данбар.
  +
Williamlyoko.jpg|Вилијам у Лиоку (сезоне&nbsp;1-3).
  +
William-XANA.jpg|Вилијам у Лиоку (сезона&nbsp;4).
  +
</gallery>
  +
  +
{{Ликови}}
   
 
[[ca:William Dunbar]]
 
[[ca:William Dunbar]]

Измена од 25. фебруар 2016. у 23:59

Вилијам Данбар се први пут појавио на почетку друге сезоне као један од Јуминих нових пријатеља. У епизоди „Финална рунда“ је постао шести Лиоко ратник. Током његовог првог путоњања у Лиоку, Ксена га је запосео. Поседовао га је све до епизоде „Чврсто на земљи“. Вратио се у Код Лиоко: Еволуцији, и трајно се учланио у тим на крају епизоде „Ривалство“.

Историја

Вилијам је нека врста усамљеник у почетку, пошто је избачен из претходне школе за постављање љубавна писма свуда, али Јуми ускоро га узима као свој пријатељ. Али Вилијам жели да буде више од пријатеља, и ово изазива сукоб између њега и Улрика, када обоје су заљубљени у Јуми. Његови наступи у серији постају све учесталији у трећој сезони, када Џереми предлаже екипи која Вилијам придружити своју групу, и остатак ратника су у супротности. Као борба у Лиоку постаје све теже и теже и Ксена почиње да натера Аелиту за брисање неколико сектора, група одлучи да пусти да Вилијам се придруже.

Међутим, Ксена користи предност Виллиамовом неспособност и користи Медузу да преузму контролу над својим умом и телом, ефикасно га хвата у Лиоку. Џереми ствара стабилну полиморфних спектар са Вилијамом основним сећања, и основни личност како би спречили сумњу међу школу. Временом, овај „клон“ постаје много популарнији од Виллиам је био, али због његове „глупи“ личности, несвесно изазива проблеме за Лиоко ратнике. Његова личност је постао помало гег у серији. На крају сезоне 4, Вилијам је коначно ослобођен од Ксене контроле, и враћа на Земљу. Међутим, његово понашање пре-Ксана изазива напетост између њега и осталих ратника, који су вољни да се друже са њим даље.

Улога Вилијамова у новој серији, Код Лиоко: Еволуцији, је да тражи искупљење, који касније успе. У епизоди „Кортекс“, после Од добио је закључан у оставе, Билијам, уместо да помаже га, отишао у Кортексу и заузима Одових место. Из овог разлога, Квота је стварно гневан на њега, чак и након што мисао да га девиртуализацију. Након уласка у тиму, они престану да се боре и постају пријатељи једни другима. Касније, Вилијам и Улрих спусти своје несугласице након Вилијам штеди Улрих од пада у дигитални море. Вилијам постаје озбиљнија о мисијама како би се достојни за други да их верује.

Када се Лиоко ратници су открили постојање изворних кодова, Вилијам је једини да их немају (поред Џеремија). Ово га чини члан више дистанцира, тако да не може да деактивира торњеве. Да га не спречава да постане виталну подршку групи када Ксена нападе или док истражујете Кортекс, увек се бори са страшћу и решава многих ситуација. Као један од ратника без кодова, он такође није нападнут од стране спектре. Ово му је чини једини који могу бити изложени на њих без ризика, или скоро нико.

У епизоди „Избачена“, Ксена га је запосео Вилијаму са Медузом, али чудовиште неуспеха да га у потпуности контролише, он је и даље везана за Вилијаму. Касније, он је ослобођен захваљујући помоћи од његових пријатеља.

Односи

Вилијам има јаку личност. Као борац, он не преза да ствари крену наопако са Улриком када је испровоциран од њега з епизоди „Неочекиван обрт“. Он каже да љубав може да га излуди, и то је истина, јер изашао je у ноћу, против правила, да посети Јуми. Он је безнадежан оптимиста, он наставља да прати Јуми чак и када се чини да се храни са њим, али је такође веома радознао, нажалост за групу. Понекад је детињасто, најбољи пример је у епизоди „Финална рунда“. У овим случајевима, његова незрелост се јасно види, али овај аспект Вилијема је такође очигледно присутан у његовој провоцирају страни. Али његова јача страна, која привлачи пажњу групе, је да је заиста храбар. У епизодама „Лиоко минус један“ и „Тајна“, се бори против целе своје поседовали другове из разреда и грађевински радник који је такође под Ксениног поседовања. Он деактивира бомбу са седам секунди да поштеди.

Вилијам има велику менталну снагу. У целој серији, је једини који се борио Ксенимог контролу, у епизоди „Језеро“. Дакле, јунаштво је реч која може да се припише Вилијамовом карактеру, али то није једини; он је такође веома искрен. Он је такође озбиљан, али неке од његових акција су смешно, као на пример његова детињасто реакција током свог првог виртуелизацију, или његових поновљених флерт покушаја.

Постоји универзална особина међу свим Вилијамовима добрим и лошим особинама: он је истрајан. На крају, међутим, то је оно што га чини узнемирен: када је поново сам, Лиоко ратници одбацио га нетактично, а ипак је још увек жели да пружи руку ако им треба. У Код Лиоко: Еволуцији, Вилијам поново је прихватио у групи. Међутим, Вилијам се не добије главну улогу у важним одлукама групе. Он подржава своје пријатеље у борби против Ксене и њених спектара, их подржава у откривању Кортекса и Тајронова нинџа. На крају, он је на њиховој страни за све важније одлуке које се односе шта сљедеће радити, нарочито после открића Аелитиним опстанка мајке. После Лиоко ратници инфицирају Кортекс са својим вирусом, Вилијам стоји поред Аелита и остатка групе када се угаси суперкомпјутер, јасан знак да је стекао место у групи једном и за свагда.


Галерија


Главни ликови
Џереми БелпоаАелита ШеферЈуми ИшијамаОд ДеларобијаУлрик СтернВилијам ДанбарКсенаЕлизабет ДелмасЛора ГотјерФранц ХоперКиви
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.