Kod Lyoko Wiki
Advertisement

"Un monde sans danger" (po francusku dosł. "Świat bez niebezpieczeństwa") to piosenka czołówkowa serialu Kod Lyoko. W samym intro pojawia się jedynie refren - całość ma trzy zwrotki i trwa ok. 3 minuty i 26 sekund (dla porównania refren trwa zaledwie 48 sekund). Istnieje wiele wersji językowych piosenki, ale tylko nieliczne zostały przetłumaczone w całości (np. wersja polska to tylko refren). Zarówno angielska, jak i francuska pełna wersja piosenki została wydana (jako ostatnia, bo dwunasta z pozycji) na płycie "Subdigitals".
W "Ewolucji" intro ma zupełnie nową melodię i żadnej piosenki.


Wersja polska

Polska wersja była ograniczona tylko do refrenu. Wykonawcą był Tomasz Steciuk.
Tekst:

Mało nas, choć w sam raz
by ratować ten świat,
bo gdy znasz siłę swą,
przezwyciężysz zło.
Mało nas, lecz do gwiazd
każdy skoczyć by mógł,
gdy chce
pokonać siły złe!
Kod Lyoko więcej jest niż grą,
Kod Lyoko wzmocni siłę twą!
Kod Lyoko wrogów śle na dno,
Kod Lyoko zniszczy każde zło!

Wersja francuska (oryginalna)

We francuskim oryginale wykonawcą był Julien Lamassonne.

Tekst

Tłumaczenie

Il existe un monde,
Virtuel et différent.
Ou chaque seconde
fait de nous des combattants.
Notre seul espoir
est de tout reprogrammer

On ira, on saura,
Sauver notre existance,
Se donner une chance
De tout effacer.
On ira, on saura,
Sauver notre existance,
Pour refaire…
Un Monde Sans Danger!
Code Lyoko - tout reprogrammer,
Code Lyoko - Un Monde Sans Danger!
Code Lyoko - tout reprogrammer,
Code Lyoko - Un Monde Sans Danger!

Tout est numérique,
et pixellisé dans ce monde.
Il nous faudra
du courage et de l'entraide
Mais dites-vous bien,
que l'on risque notre vie!

On ira, on saura,
Sauver notre existance,
Se donner une chance
De tout effacer.
On ira, on saura,
Sauver notre existance,
Pour refaire…
Un Monde Sans Danger!
Code Lyoko - tout reprogrammer,
Code Lyoko - Un Monde Sans Danger!
Code Lyoko - tout reprogrammer,
Code Lyoko - Un Monde Sans Danger!

On vous promet
de donner le maximum
contre la menace
et de sauver tous les hommes

On ira, on saura,
Sauver notre existance,
Se donner une chance
De tout effacer,
On ira, on saura,
Sauver notre existance,
Pour refaire…
Un Monde Sans Danger!
On ira, on saura,
Sauver notre existance,
Se donner une chance
De tout effacer,
On ira, on saura,
Sauver notre existance,
Pour refaire…
Un Monde Sans Danger!

Istnieje świat,
Wirtualny i inny.
W każdej sekundzie
Czyni z nas wojowników.
Naszą jedyną nadzieją
Jest wszystko przeprogramować

Pójdziemy, będziemy wiedzieć,
Uratujmy nasze istnienie,
Daj sobie szansę
Na wymazanie wszystkiego.
Pójdziemy, będziemy wiedzieć,
Uratujmy nasze istnienie,
Aby odtworzyć…
Świat bez niebezpieczeństwa!
Kod Lyoko - wszystko przeprogramujmy,
Kod Lyoko - świat bez niebezpieczeństwa!
Kod Lyoko - wszystko przeprogramujmy,
Kod Lyko - świat bez niebezpieczeństwa!

Wszystko cyfrowe
i pikselowe jest w tym świecie.
Będziemy potrzebować
odwagi i wzajemnej pomocy.
Ale pamiętaj,
że ryzykujemy naszym życiem!

Pójdziemy, będziemy wiedzieć,
Uratujmy nasze istnienie,
Daj sobie szansę
Na wymazanie wszystkiego.
Pójdziemy, będziemy wiedzieć,
Uratujmy nasze istnienie,
Aby odtworzyć…
Świat bez niebezpieczeństwa!
Kod Lyoko - wszystko przeprogramujmy,
Kod Lyoko - świat bez niebezpieczeństwa!
Kod Lyoko - wszystko przeprogramujmy,
Kod Lyko - świat bez niebezpieczeństwa!

Obiecujemy wam
dać z siebie wszystko
przeciw zagrożeniu
i uratować wszystkich ludzi

Pójdziemy, będziemy wiedzieć,
Uratujmy nasze istnienie,
Daj sobie szansę
Na wymazanie wszystkiego.
Pójdziemy, będziemy wiedzieć,
Uratujmy nasze istnienie,
Aby odtworzyć…
Świat bez niebezpieczeństwa!
Pójdziemy, będziemy wiedzieć,
Uratujmy nasze istnienie,
Daj sobie szansę
Na wymazanie wszystkiego.
Pójdziemy, będziemy wiedzieć,
Uratujmy nasze istnienie,
Aby odtworzyć…
Świat bez niebezpieczeństwa!

Wersje angielskie

Istnieją aż dwie wersje angielskie, z czego lepiej znana na świecie jest ta druga. W obydwu przypadkach wykonawcą był Noam Kaniel. Oficjalny, angielski tytuł (będący dosłownym tłumaczeniem francuskiego) to "A World Without Danger".

Wersja 1.

Tekst Tłumaczenie
There is a world,
That is virtual and strange.
But evil corrupts it,
And XANA is his name!
Our only hope
Is to reprogram this world!

Here we are, going far
To save all that we love,
If we give what we've got,
We will make it through.
Here we are like a star,
Shining bright on your world today -
Make evil go away!
Code Lyoko - We will stand alone,
Code Lyoko - Be there when you call
Code Lyoko - We will stand real tall,
Code Lyoko - Stronger after all!

In this pixel world
Everything is bits and bytes.
We must have the strength
To put up a valiant fight.
The time is unknown,
It may last throughout our lives!

Here we are, going far
To save all that we love,
If we give what we've got,
We will make it through.
Here we are like a star,
Shining bright on your world today -
Make evil go away!
Code Lyoko - We will stand alone.
Code Lyoko - Be there when you call
Code Lyoko - We will stand real tall
Code Lyoko - Stronger after all!

We took the oath
to provide the maximum!
Give all to the fight,
There'll be victory in the end!

Here we are, going far
To save all that we love,
If we give what we've got,
We will make it through.
Here we are, like a star,
Shining bright on your world today -
Make evil go away!
Here we are, going far
To save all that we love,
If we give what we've got,
We will make it through.
Here we are like a star,
Shining bright on your world today -
Make evil go away!

Jest świat,
jest on wirtualny i dziwny.
Ale zło go deprawuje,
a jego imię brzmi "XANA"!
Naszą jedyną nadzieją
jest przeprogramować ten świat!

Zajdziemy daleko,
by ratować wszystko, co kochamy,
Jeśli damy z siebie wszystko,
przebrniemy przez to.
Świecimy dziś, jak gwiazda, jasno na twój świat,
Spraw, by zło odeszło!
Kod Lyoko - pozostaniemy sami,
Kod Lyoko - będziemy na twoje wezwanie!
Kod Lyoko - będziemy stać bardzo dumnie,
Kod Lyoko - silniejsi niż wszyscy!

W tym pikselowym świecie
wszystko jest bitami i bajtami.
Musimy mieć siłę
by podjąć się odważnej walki.
Czas jest nieznany,
to może trwać przez całe nasze życie!

Zajdziemy daleko,
by ratować wszystko, co kochamy,
Jeśli damy z siebie wszystko,
przebrniemy przez to.
Świecimy dziś, jak gwiazda, jasno na twój świat,
Spraw, by zło odeszło!
Kod Lyoko - pozostaniemy sami,
Kod Lyoko - będziemy na twoje wezwanie!
Kod Lyoko - będziemy stać bardzo dumnie,
Kod Lyoko - silniejsi niż wszyscy!

Złożyliśmy przysięgę,
że zrobimy wszystko,
co w naszej mocy!
Daj z siebie wszystko w walce,
a na koniec będzie zwycięstwo!

Zajdziemy daleko,
by ratować wszystko, co kochamy,
Jeśli damy z siebie wszystko,
przebrniemy przez to.
Świecimy dziś, jak gwiazda, jasno na twój świat,
Spraw, by zło odeszło!
Zajdziemy daleko,
by ratować wszystko, co kochamy,
Jeśli damy z siebie wszystko,
przebrniemy przez to.
Świecimy dziś, jak gwiazda, jasno na twój świat,
Spraw, by zło odeszło!


Wersja 2.

Tekst Tłumaczenie
There is a world,
That is virtual and different.
It can be so cold,
Makes us stand up for what's right.
Our hope through our lives
If we reset it to the start

Here we are, going far,
to save all that we love,
If we give all we've got,
we will make it through.
Here we are, like a star,
shining bright on your world,
today…
Make evil go away!
Code Lyoko - we'll reset it all,
Code Lyoko - be there when you call!
Code Lyoko - we will stand real tall,
Code Lyoko - stronger after all!

A world of machines,
It can shadow human nature.
And all that we need
Is the way to find the answer.
And one thing is sure:
You can count on us for good

Here we are, going far,
to save all that we love,
If we give all we've got,
we will make it through.
Here we are, like a star,
shining bright on your world,
today…
Make evil go away!
Code Lyoko - we'll reset it all,
Code Lyoko - be there when you call!
Code Lyoko - we will stand real tall,
Code Lyoko - stronger after all!

We'll do our best
To never let you down.
We're up to the test
To turn this world around!

Here we are, going far,
to save all that we love,
If we give all we've got,
we will make it through.
Here we are, like a star,
shining bright on your world,
today…
Make evil go away!
Here we are, going far,
to save all that we love,
If we give all we've got,
we will make it through.
Here we are, like a star,
shining bright on your world,
today…
Make evil go away!

Jest świat,
wirtualny i inny.
Może być tak bardzo zimny,
zmusza on nas, by walczyć o to, co słuszne.
Naszą życiową szansą
Jest to wszystko zresetować

Zajdziemy daleko,
by uratować wszystko, co kochamy,
Jeśli damy z siebie wszystko,
przebrniemy przez to.
Świecimy, jak gwiazda,jasno na twój świat,
dzisiaj
zmuś zło, by odeszło!
Kod Lyoko - zresetujemy wszystko,
Kod Lyoko - będziemy na twe wezwanie!
Kod Lyoko - będziemy z siebie naprawdę dumni,
Kod Lyoko - silniejsi niż wszyscy!

Świat maszyn,
może rzucić w cień naturę ludzi.
A wszystko, czego nam trzeba,
to sposób na znalezienie odpowiedzi.
I jedno jest pewne:
Zawsze możesz na nas liczyć

Zajdziemy daleko,
by uratować wszystko, co kochamy,
Jeśli damy z siebie wszystko,
przebrniemy przez to.
Świecimy, jak gwiazda,jasno na twój świat,
dzisiaj
zmuś zło, by odeszło!
Kod Lyoko - zresetujemy wszystko,
Kod Lyoko - będziemy na twe wezwanie!
Kod Lyoko - będziemy z siebie naprawdę dumni,
Kod Lyoko - silniejsi niż wszyscy!

Zrobimy, co w naszej mocy,
by nigdy was nie zawieść.
Poddamy się próbie,
by odmienić ten świat!

Zajdziemy daleko,
by uratować wszystko, co kochamy,
Jeśli damy z siebie wszystko,
przebrniemy przez to.
Świecimy, jak gwiazda,jasno na twój świat,
dzisiaj
zmuś zło, by odeszło!
Zajdziemy daleko,
by uratować wszystko, co kochamy,
Jeśli damy z siebie wszystko,
przebrniemy przez to.
Świecimy, jak gwiazda,jasno na twój świat,
dzisiaj
zmuś zło, by odeszło!

Wersje hiszpańskie

Istnieją dwie wersje: europejska i latynoska, obie znane pod tytułem "Un mundo sin peligro". Pierwsza ma wersję pełną, druga - oficjalnie, nie licząc tłumaczeń fanowskich - tylko refren.

Wersja europejska

Tekst Tłumaczenie
Un mundo hay,
virtual y diferente.
Es frío tal vez,
pero existe en pro del bien
y preservara
nuestro deseo de avanzar

Vamos para salvar
lo real, mas alla.
Dandonos algo mas
se conseguira.
Como estrellas que todo van a iluminar,
se ira,
lo malo acabara!
Code Lyoko lo aguantara,
Code Lyoko - siempre nos tendras!
Code Lyoko - no hay nada igual,
Code Lyoko siempre vencera!

La vida virtual
puede compartir nuestro mundo.
Solo hay que lograr
las respuestas todos juntos.
Si hay algo real
es que estamos junto a ti

Vamos para salvar
lo real, mas alla.
Dandonos algo mas
se conseguira.
Como estrellas que todo van a iluminar,
se ira,
lo malo acabara!
Code Lyoko lo aguantara,
Code Lyoko - siempre nos tendras!
Code Lyoko - no hay nada igual,
Code Lyoko siempre vencera!

Dando el cien por cien
no vamos a fallar.
Tu lo podras ver
y toda la humanidad

Vamos para salvar
lo real, mas alla.
Dandonos algo mas
se conseguira.
Como estrellas que todo van a iluminar,
se ira,
lo malo acabara!
Vamos para salvar
lo real, mas alla.
Dandonos algo mas
se conseguira.
Como estrellas que todo van a iluminar,
se ira,
lo malo acabara!

Istnieje świat,
wirtualny i inny.
Może być zimny,
ale istnieje na rzecz dobra
i zachowa
nasze pragnienie postępu

Uratujemy
rzeczywistość, poza nią.
Dzięki czemuś innemu
to jest pewne.
Jak gwiazdy wszystko się rozświetli,
uda się,
zło się skończy!
Kod Lyoko wytrzyma to,
Kod Lyoko - zawsze nas będziesz mieć!
Kod Lyoko nie ma sobie równych,
Kod Lyoko zawsze będzie wygrywać!

Życie wirtualne
może się łączyć z naszym światem.
Musimy tylko zdobyć
odpowiedzi, wszyscy razem.
I jest prawdą,
że jesteśmy z tobą

Uratujemy
rzeczywistość, poza nią.
Dzięki czemuś innemu
to jest pewne.
Jak gwiazdy wszystko się rozświetli,
uda się,
zło się skończy!
Kod Lyoko wytrzyma to,
Kod Lyoko - zawsze nas będziesz mieć!
Kod Lyoko nie ma sobie równych,
Kod Lyoko zawsze będzie wygrywać!

Dając z siebie wszystko
nie zawiedziemy was.
Możesz to zobaczyć
wraz z całą ludzkością

Uratujemy
rzeczywistość, poza nią.
Dzięki czemuś innemu
to jest pewne.
Jak gwiazdy wszystko się rozświetli,
uda się,
zło się skończy!
Uratujemy
rzeczywistość, poza nią.
Dzięki czemuś innemu
to jest pewne.
Jak gwiazdy wszystko się rozświetli,
uda się,
zło się skończy!


Wersja latynoska

Wykonawcą był Israel Magaña.

Tekst Tłumaczenie
Lo que amamos hoy
todos vamos a salvar,
todos juntos, unidos,
vamos a lograr.
Conquistar una estralla,
vamos a ganar,
pues hoy…
el mundo es nuestro, ¡sí!
Code Lyoko es nuestro poder,
Code Lyoko - el tiempo va a vencer!
Code Lyoko - a todos a salvar,
Code Lyoko - vamos a ganar!
To, co dzisiaj kochamy,
wszyscy ocalimy,
wszyscy razem, zjednoczeni,
osiągniemy to.
Zdobądź gwiazdę,
wygramy,
zatem dzisiaj…
świat jest nasz, o tak!
Kod Lyoko jest naszą siłą,
Kod Lyoko - nadchodzi czas na zwycięstwo!
Kod Lyoko - wszystkich uratujmy,
Kod Lyoko - wygramy!

Wersja holenderska

Tekst Tłumaczenie
Het kwaad is online,
Gaat en jou aan de haal,
Het gevaar van vandaag
dat is digital.
't zijn de bits en de bytes,
en et gaat allemaal
zo vlug,
de dreigning komt steeds terug!
Code Lyoko - wij kunnen het aan,
Code Lyoko - wij zullen het weerstaan!
Code Lyoko - wij van deze tijd,
Code Lyoko - wij winnen de strijd!
Zło jest online,
idzie po ciebie,
dzisiejsze zagrożenie
jest cyfrowe.
To bity i bajty,
i wszystko idzie
tak szybko,
zagrożenie wraca!
Kod Lyoko - możemy z tym sobie poradzić,
Kod Lyoko - będziemy się opierać!
Kod Lyoko - my przez ten czas,
Kod Lyoko - wygrywamy bitwę!


Advertisement