Kod Lyoko Wiki
Advertisement

Jeremie rozpoczyna prace nad nowym wyposażeniem członków grupy, umożliwiającym im efektywniejszą walkę z Xaną, oraz rozwiązaniem problemu nieobecności Williama (która zaczyna zwracać uwagę zarówno dyrekcji, jak i ojca Williama). Z tego powodu nie wybiera się na przedpołudniowe lekcje; po południu Ulrich dzwoni do chłopaka, przypominając mu o sprawdzianie z lekkoatletyki. Jeremie zjawia się, ale zachowuje się na tyle dziwnie, że grupa uważa go za polimorficznego klona Xany. Okazuje się, że rzeczywiście jest klonem, ale pozostającym pod kontrolą Jeremiego: chłopak aktywował w tym celu wieżę w jednym z odtworzonych przez siebie sektorów Lyoko. W czasie, gdy klon odnosi sukcesy na lekcji wychowania fizycznego, znajdujący się w Lyoko William próbuje przejąć kontrolę nad aktywowaną przez Jeremiego wieżą, co powoduje, że klon raz po raz wpada pod władzę Xany. Korzystając z okazji, grupa udaje się do fabryki, by pomóc Jeremiemu w walce z Williamem, przedtem zamykając klona w bezpiecznym miejscu i zostawiając na straży Odda. Ulrich, Yumi i Aelita przenoszą się do Lyoko, robiąc użytek z nowych broni i umiejętności. Klon wyrywa się spod kontroli i biegnie do fabryki, chcąc zabić swój pierwowzór. Ściga go Odd, który potem również idzie do Lyoko. Aelita dezaktywuje wieżę, ratując Jeremiego od śmierci z rąk klona. W tym czasie William usiłuje zepchnąć Yumi do cyfrowego morza, ale interwencja Odda ratuje dziewczynie życie. Jeremie aktywuje powrót do przeszłości. Po podróży w czasie chłopak tworzy klona Williama. 

Advertisement