Wiki Código Lyoko
Advertisement

Uso e previsualización

O código que tes que usar é o seguinte:

{{Personaxe
|nome=
|imaxe=
|imaxe2=
|1ap=
|2ap=
|actor=
|voz=
|grupo=
|pseudónimo=
|sexo=
|idade=
|altura=
|peso=
|colorpelo=
|colorojos=
|familia=
|fogar=
|romances=
|nacionalidade=
|xana=
|outros=
}}
Exemplo

Se quixeres usar o modelo para Aelita, poderás engadir isto:

{{Personaxe
|nome=Aelita
|imaxe=Aelita.png
|imaxe2=AelitaEvolución.png
|grupo=Guerreiros de Lyoko
|1ap=O espertar de XANA
|2ap=Última misión
|actor=Léonie Berthonnaud
|voz=Ana Ouro
|pseudónimo=Aelita Stones, Princesa
|sexo=Feminino
|idade=13 (en realidade 23, pero os 10 anos en que estivo en [[Lyoko]] non creceu)
|estatura=1,43 m
|peso=35 kg
|corpelo=Rosa
|corollos=Verdes
|familia=Pai: [[Franz Hopper|Waldo Schaeffer]]<br />Nai: Anthea Hopper
|romances=[[Jeremie]]<br />[[Odd]]
|fogar=Kadic
|nacionalidade=Francia
|xana=Seis veces, cinco coa [[Scyphozoa]].
}}

E producirá:

Advertisement