Wiki Código Lyoko
Advertisement
Gardián

Gardián.

O guardían é unha gran esfera de luz fluctuante alaranxada que XANA usa para atrapar aos seus inimigos, (se están en Lyoko). A vítima queda inconsciente (posiblemente polo efecto de que o gardián drena a súa enerxía). Non se pode considerar moito que forme parte dos monstros de XANA porque non pode ser destruído, xa que non ten o Ollo de XANA estampado, pero creando unha copia do que ten capturado este confúndese e destrúese. Raramente vello, só se lle viu dúas veces, unha vez que atrapou a Yumi e outra na que atrapou a Aelita, na primeira tempada. Desde entón non aparació nunca máis na serie. Aínda que poida que sexa o gardián o que “contiña” a memoria de Aelita, na segunda tempada, cando XANA métese en Internet. Tamén se menciona que os simuladoré do mundo real de Lyoko son parecidos a un gardián, podería tratarse dun gardián xigante.


Monstros de XANA
BloquesCangrexosCascudasGardiánKolosoMantasMegatanquesScyphozoaTarántulasVermesVespasMonstros do Mar dixitalClons
Advertisement