FANDOM


Nota ATENCİÓN: Esta historia será terminada por Josep Maria 24. Por favor, os pido que no modifiquéis este artículo. Cualquier otro cambio que se hiciere, aunque fuere una corrección menor, se revertirá. Si vosotros quisiereis hacer un cambio o hubiereis pensado en una idea para esta historia, tendréis que hablar directamente con Josep Maria 24 en su página de discusión. Gracias por vuestra comprensión.

Zona de pruebas personal para mi historia Planetes Vİİİ, traducida en diferentes idiomas. Trabajo en progreso…

Español

Flag ES Planetes Vİİİ: Te reharé tu vida

Prólogo

Nota ВНИМАНИЕ: Тази история ще бъде завършена от Жузеп Мария 24. Моля ви да не променяте тази статия. Всяка друга промяна, дори малка корекция, ще бъде отменена. Ако искате да направите промяна или имате някаква идея за тази история, трябва да говорите директно с Жузеп Мария 24 на неговата страница за разговори. Благодаря ви за разбирането.

Лична пясъчна кутия за моята история Планетес 8, преведена на различни езици. Работа в прогрес…

Български

Flag BG Планетес 8: Ще преправя живота ти

Пролог

Nota PAŽNJA: Ovu priču će završiti Josep Maria 24. Molim vas da ne mijenjate ovaj članak. Svaka druga promjena, čak i mala korekcija, bit će vraćena. Ako želite napraviti promjenu ili imate bilo kakvu ideju za ovu priču, morate razgovarati direktno s Josepom Mariom 24 na njegovoj stranici za razgovor. Hvala na razumijevanju.

Lični pijesak za moju priču Planetes 8, prevedena na različite jezike. Rad u toku…

Bosanski

Flag BS Planetes Vİİİ: İzgradit ću tvoj život ponovo

Prolog

Nota ATENCİÓ: Aquesta història serà acabada per en Josep Maria 24. Si us plau, us demano que no modifiqueu aquest article. Qualsevol altre canvi que feu, encara que sigui una correcció menor, es revertirà. Si vosaltres voleu fer un canvi o heu pensat en una idea per a aquesta història, haureu de parlar directament amb en Josep Maria 24 a la seva pàgina de discussió. Gràcies per la vostra comprensió.

Zona de proves personal per a la meva història Planetes Vİİİ, traduïda en diferents idiomes. Treball en progrés…

Català

Flag CA Planetes Vİİİ: Et refaré la teva vida

Pròleg

Nota ATTENTİON: This story will be finished by Josep Maria 24. Please, don’t modify this article. Any another change, even a minor correction, will be rollbacked. İf you want to make a change or you have any idea for this story, you must speak directly with Josep Maria 24 on his talk page. Thanks for your understanding.

Personal sandbox of my story Planetes Vİİİ, translated in different languages. Work in progress…

English

Flag EN Planetes Vİİİ: İ’ll Redo Your Life

Prologue

Nota ATTENTİON: Cette histoire sera terminée par Josep Maria 24. S’il vous plaît, je vous demande de ne pas modifier cet article. N’importe quel autre changement que vous fassiez, même si c’est une correction mineure, ce sera annulé. Si vous voulez faire un changement ou vous avez pensé à une idée pour cette histoire, vous devez parler directement à Josep Maria 24 sur sa page de discussion. Merci de votre compréhension.

Zone ďessai personnelle pour mon histoire Planetes Vİİİ, traduite dans différentes langues. Travail en progrès…

Français

Flag FR Planetes Vİİİ: Je te referai ta vie

Prologue

Nota ATENCİÓN: Esta historia será terminada por Josep Maria 24. Por favor, pídovos que non modifiquedes este artigo. Calquera outro cambio que se fixer, aínda que for unha corrección menor, reverterase. Se vós quixerdes facer un cambio ou pensardes nunha idea para esta historia, teredes que falar directamente con Josep Maria 24 na súa páxina de discusión. Grazas pola vosa comprensión.

Zona de probas persoal para a miña historia Planetes Vİİİ, traducida en diferentes idiomas. Traballo en progreso…

Galego

Flag GL Planetes Vİİİ: Refareiche a túa vida

Prólogo

Nota PAŽNJA: Ovu priču će završiti Josep Maria 24. Molim vas da ne mijenjate ovaj članak. Svaka druga promjena, čak i mala korekcija, bit će vraćena. Ako želite napraviti promjenu ili imate bilo kakvu ideju za ovu priču, morate razgovarati izravno s Josepom Mariom 24 na njegovoj stranici za razgovor. Hvala na razumijevanju.

Osobni pijesak za moju priču Planetes 8, prevedena na različite jezike. Rad u tijeku…

Hrvatski

Flag HR Planetes Vİİİ: İzgradit ću tvoj život ponovno

Prolog

Nota ATTENZİONE: Questa storia verrà finita da Josep Maria 24. Per favore, vi prego di non modificare questo articolo. Tutte le modifiche che facciate, anche una piccola correzione, verranno annullate. Se voi volete fare un cambio o avete pensato ad un’idea per questa storia, dovrete parlare direttamente con Josep Maria 24 sulla sua pagina delle discussioni. Grazie per la vostra comprensione.

Zona di prove personale per la mia storia Planetes Vİİİ, tradotta in differenti lingue. Lavoro in progresso…

İtaliano

Flag IT Planetes Vİİİ: Ti rifarò la tua vita

Prologo

Nota ВНИМАНИЕ: Приказнава ќе биде завршена од Жузеп Марија 24. Ве молам да не ја менувате оваа статија. Секоја друга промена, дури и мала корекција, ќе биде вратена. Ако сакате да направите промена или имате некаква идеја за приказнава, морате да зборувате директно со Жузеп Марија 24 на неговата страница за разговор. Ви благодарам за вашето разбирање.

Личен песок за мојата приказна Планетес 8, преведена на различни јазици. Работа во тек…

Македонски

Flag MK Планетес 8: Ќе го преправам твојот живот

Пролог

Nota АТЕНЦИЕ: Ачастэ историе ва фи терминатэ де Жузеп Мария 24. Вэ рог сэ ну модификаць ачест артикол. Ориче алтэ модификаре фэкутэ, кяр ши о корекцие минорэ, ва фи десфэкутэ. Дакэ вой врець сэ фачець ун скимб сау в-аць гындит ла о идее пентру ачастэ историе, требуе сэ грэиць директ ку Жузеп Мария 24 пе паӂина са де дискуций. Вэ мулцумеск пентру ынцелеӂеря воастрэ.

Ачаста есте кутия ку нисип персоналэ пентру история мя Планетес 8, традусэ ын диферите лимбь. Лукрэрь ын курс…

Молдовеняскэ

Flag MO Планетес 8: О сэ-ць рефак вяца

Пролог

Nota ATENCİON: Aquesta istòria serà fenida per Josep Maria 24. Se vos plai, vos demandi de modificar pas aqueste article. Quin autre cambiament que siá que se faguèsse, e mai se foguèsse una correccion menora, s’anullarà. Se vosautres volètz far un cambiament o avètz pensat a una idèa per aquesta istòria, vos caldrà parlar dirèctament a Josep Maria 24 sus la siá pagina de discussion. Gràcias per la vòstra compreneson.

Zòna de pròvas personalas per la miá istòria Planetes Vİİİ, revirada dins diferentas lengas. Trabalh en progrès…

Occitan

Flag OC Planetes Vİİİ: Te refarai la tiá vida

Prefaci

Nota ATENÇÃO: Esta história será terminada pelo Josep Maria 24. Por favor, peço-vos que não modifiqueis este artigo. Qualquer outra mudança que se fizer, ainda que for uma correcção menor, reverter-se-á. Se vós quiserdes fazer uma mudança ou tiverdes pensado numa ideia para esta história, tereis de falar directamente com o Josep Maria 24 na sua página de discussão. Obrigado pela vossa compreensão.

Zona de provas pessoal para a minha história Planetes Vİİİ, traduzida em diferentes línguas. Trabalho em progresso…

Português

Flag PT Planetes Vİİİ: Refar-te-ei a tua vida

Prólogo

Nota ATENÇÃO: Essa história será terminada por Josep Maria 24. Por favor, eu peço para vocês não modificarem este artigo. Qualquer outra mudança que se fizer, ainda que for uma correção menor, vai se reverter. Se vocês quiserem fazer uma mudança ou tiverem pensado em uma ideia para essa história, terão que falar diretamente com Josep Maria 24 na página de discussão dele. Obrigado por sua compreensão.

Zona de provas pessoal para minha história Planetes Vİİİ, traduzida em diferentes idiomas. Trabalho em progresso…

Português do Brasil

Flag BR Planetes Vİİİ: Eu refarei sua vida

Prólogo

Nota ATENŢİE: Această istorie va fi terminată de Josep Maria 24. Vă rog să nu modificaţi acest articol. Orice altă modificare făcută, chiar şi o corecţie minoră, va fi desfăcută. Dacă voi vreţi să faceţi un schimb sau v-aţi gândit la o idee pentru această istorie, trebuie să vorbiţi direct cu Josep Maria 24 pe pagina sa de discuţii. Vă mulţumesc pentru înţelegerea voastră.

Aceasta este cutia cu nisip personală pentru istoria mea Planetes Vİİİ, tradusă în diferite limbi. Lucrări în curs…

Română

Flag RO Planetes Vİİİ: O să-ţi refac viaţa

Prolog

Nota ВНИМАНИЕ: Эта история будет закончена Жузепом Марией 24. Пожалуйста, я прошу вас, не изменить эту статью. Любые другие изменения, внесённые, даже незначительные коррекции, будут отменены. Если вы хотите сделать какое-то изменение или думали об идее для этой истории, то вы должны поговорить прямо с Жузепом Марией 24 на его странице обсуждений. Спасибо за ваше понимание.

Персональная песочница для моей истории Планетес 8, переведённая на различных языках. Работа в процессе…

Русский

Flag RU Планетес 8: Я переделаю твою жизнь

Пролог

Nota ПАЖЊА: Ову причу ће завршити Жузеп Марија 24. Молим вас да не мењате овај чланак. Свака друга промена, чак и мала корекција, биће враћена. Ако желите да направите промену или имате било какву идеју за ову причу, морате да разговарате директно са Жузепом Маријом 24 на његовој страници за разговор. Хвала на разумевању.

Лични песак за моју причу Планетес 8, преведена на различите језике. Рад у току…

Српски

Flag SR Планетес 8: Изградићу твој живот поново

Пролог

Nota PAŽNJA: Ovu priču će završiti Žuzep Marija 24. Molim vas da ne menjate ovaj članak. Svaka druga promena, čak i mala korekcija, biće vraćena. Ako želite da napravite promenu ili imate bilo kakvu ideju za ovu priču, morate da razgovarate direktno sa Žuzepom Marijom 24 na njegovoj stranici za razgovor. Hvala na razumevanju.

Lični pesak za moju priču Planetes 8, prevedena na različite jezike. Rad u toku…

Srpski

Flag SR Planetes 8: İzgradiću tvoj život ponovo

Prolog

Nota ATENCİÓ: Esta història serà terminada per Josep Maria 24. Per favor, vos demane que no modifiqueu este artícul. Qualsevol atre canvi que se fer, encara que for una correcció menor, se revertirà. Si vosatros volerdes fer un canvi o haverdes pensat en una idea per a esta història, tindreu que parlar directament en Josep Maria 24 en la sua pàgina de discussió. Gràcies per la vostra comprensió.

Zona de proves personal per a la mia història Planetes Vİİİ, traduïda en diferents idiomes. Treball en progrés…

Valencià

Flag VAL Planetes Vİİİ: Te refaré la tua vida

Pròlec

Nota AṬENCİÓ: Akesṭa xi̽sṭôry será akabada pol Yusepy Maray 24. Vzs damanz ke nw mzdiḟikew akeṭ arṭikla. Ṭoṭs les kambis ke ḟew, enkara ke siġi 1’a kzrrekció peṭiṭa, se rreverṭirán. Si vzsalṭras vzlew ḟé 1 kambi o xew pensaṭ n’1’a ideya por a akesṭa xi̽sṭôry, ṭindrew ke parlá direkṭamen and le Yusepy Maray 24 nela sewa pàjina da diskusió. Grâcias pola vosṭra kzmprensió.

Zko da probas persznal por a la mewa xi̽sṭôry Planeṭes Vİİİ, ṭraduìda ne diḟerens idiomas. Ṭraball ne przġrês…

M2

Flag M2 Planetes Vİİİ: Ṭe reḟaré la ṭewa vida

Prôlzġ

El contenido de la comunidad está disponible bajo CC-BY-SA a menos que se indique lo contrario.