Codi Lyoko Wiki
Advertisement
Xana

Ľull del XANA.

El XANA és el malvat de Lyoko, que posseeix a qualsevol persona, invoca els seus monstres i pot causar virus a Lyoko.

Descripció[]

El XANA és un virus múltiple que pot controlar ľelectricitat i intenta crear un exèrcit de robots i aranyes cibernètiques i esclavitzar a tota la humanitat i destruir els seus cinc adversaris principals: ľUlrich, la Yumi, ľOdd, ľAelita i en Jeremie, que són ľequip dels Guerrers de Lyoko. Per atacar el món real, activa torres a Lyoko, permetent crear un espectre o un clon polimòrfic per posseir alguna cosa o algú i per atacar el món real. El color de la aura de la torre canvia del blau (neutral) al vermell quan ľactiva el XANA, en comparació al verd (activada per en Jeremie), o al blanc (activada per en Franz Hopper), a partir del començament de la temporada 3 el color neutral no és blau, sinó blanc. Tot associat al XANA, incloent les coses o la gent posseïda per ell, els seus monstres, i els diversos programes sobre el superordinador, exhibeix el seu símbol, ľull del XANA.

Al capítoli 65 (Ľúltim combat), una vegada que en William és escanejat, la Yumi li diu a en William: “El XANA és molt més perillós i sinuós del que ťimagines”, una afirmació sobre ell que sense cap dubte és importantíssima. Igualment és important ľafirmació aquesta sobre ell per un clon polimòrfic ďen Franz Hopper al capítol 49 (Franz Hopper), en començar el capítol: “Aquest XANA… tanca la porta, però deixa la finestra oberta de bat a bat”. Aquesta afirmació fa referència al fet que, encara que els seus atacs són inaturables sense desactivar la torre que hagi activat per realitzar-los, gairebé sempre els signes ďun ďells són evidents.

Els atacs del XANA es manifesten en una varietat de maneres (això es deu al fet que, com ell mateix explica mentre està sota la forma ďun clon polimòrfic ďen Franz Hopper al capítol 49 (Franz Hopper), va ser dissenyat per funcionar com un sistema multi-agent), però comencen sempre com a fantasmes (anomenats “espectres”). Els fantasmes apareixen com a núvols de fum negre que viatgen per ľelectricitat. Poden prendre control de gairebé qualsevol tipus de dispositiu electrònic o ďobjecte inanimat, de vegades fins i tot éssers vius. Juntament amb la capacitat de controlar la majoria de les coses, els fantasmes semblen tenir la capacitat de configurar de nou la matèria en el nivell subatòmic, permetent que el XANA adapti els objectes per a qualsevol propòsit que necessiti. És important assenyalar que el XANA molt difícilment repeteix algun dels seus plans. Més aviat al contrari, en cada aspecte que pugues, s’esforça per traçar els seus plans ďatac de tal forma que, posant a prova el seu enginy, els seus mètodes mai resultin repetitius, o a primera vista ni tan sols similars entre atac i atac. Aquesta forma seva de treballar, a part ďimpedir en gran mesura que els Guerrers de Lyoko puguin preparar-se de manera eficient per combatre’l per saber des ďabans com els atacarà, permet que els seus cops resultin sorprenents i letals, la qual cosa li ha posat nombroses vegades a punt de vèncer-los per molt poc.

Quan el XANA posseeix gent, les seves capacitats físiques augmenten a nivells sobrehumans, i guanyen la capacitat de manipular ľelectricitat per als varis propòsits ofensius i defensius que varien entre els usuaris. El XANA crea monstres a Lyoko per defensar les torres que activa. Tot i que els monstres fallen generalment en aquest deure, fins i tot la seva falta és, de vegades, beneficiosa. Com els atacs del XANA tendeixen a destrossar les vides dels habitants de la ciutat, en Jeremie utilitza sovint el superordinador per viatjar enrere en el temps (anomenat “Retorn al passat” o RAP) i desfer ľatac del XANA. El superordinador és un ordinador quàntic, de manera que cada retorn al passat afegeix un qubit al superordinador, doblant la seva energia. El XANA llavors utilitza aquesta energia addicional per fer els seus atacs subseqüents més forts.

Origen[]

El XANA va ser creat per en Franz Hopper (Waldo Schaeffer) (juntament amb el superordinador i Lyoko) per destruir el projecte Cartago, descrit com un projecte militar previst per interrompre comunicacions enemigues. Per una raó desconeguda, aquest pla no va ser mai posat en acció. En lloc seu, en Franz Hopper es va posar a treballar en un pla alternatiu, el seu propi. Seguint aquest pla, va reajustar Lyoko com a “paradís” per a ell i ľAelita. Quan els agents del govern els van descobrir, en Franz Hopper i ľAelita es van veure forçats a fugir a Lyoko, i el XANA se’n va aprofitar, i els va atrapar al món virtual. També li va treure la memòria de ľAelita com a humana, amb intencions ocultes. Finalment, en comptes de destruir Cartago com estava programat per fer, el XANA va fer del sector 5 la seva llar. Ara vol dominar el món.

A la sèrie es desconeix què va passar amb el XANA en ľinterval de temps transcorregut des que en Franz Hopper va crear el XANA fins que aquest els va atacar a Lyoko. Potser aquí és on està la clau del seu comportament actual.

Però en els llibres de Codi Lyoko s’ha plantejat ľalternativa que el XANA va ser bo: ľAelita després de les classes a ľacadèmia Kàdic s’anava a un lloc, la Primera Ciutat, en la qual vivia el XANA, per ensenyar-li els comportaments humans ja que en Franz Hopper ľanava a convertir en el seu últim recurs, el guardià de la Primera Ciutat… però un dia el professor Hopper no va deixar anar ľAelita a veure a el XANA mai més, cosa que va fer que ell odiés en Hopper, aquest el va infectar i li va esborrar de la ment totes les emocions humanes excepte una, ľodi (fet que explicaria per què els seus clons polimòrfics tenen la debilitat de no ser hàbils manejant emocions humanes, tant per enganyar com per manipular a les persones). Però al final de ľúltim llibre és materialitzat amb un aspecte diferent al de Lyoko.

Objectius[]

Existeix la teoria, molt estesa i acceptada per tot el món, que el XANA pretén dominar el món.

Cal assenyalar que, en la sèrie, en cap moment s’ofereix ľafirmació explícita que el XANA vol dominar el món. Simplement, en Jeremie i els altres donen per descomptat que el XANA vol esclavitzar a la humanitat. En tot cas, existeixen proves aclaparadores que, sigui el que sigui el que es proposa, no és res bé.

No obstant això, en les temporades 1 i 2, abans que aconseguís escapar a la xarxa i comencés a crear rèpliques, ľobjectiu primari del XANA era (o semblava ser) eliminar en Jeremie, ľOdd, ľUlrich, la Yumi i ľAelita.

De manera que podem resumir els seus objectius coneguts com si fossin una llista negra:

  • Eliminar els Guerrers de Lyoko, per ser els únics que coneixen la seva existència i s’oposen als seus plans.
  • Eliminar en Franz Hopper ďuna vegada per sempre. Possiblement per ser ľúnic humà que representa una seriosa amenaça per a ell. No és per treure-li mèrits a en Jeremie i ľAelita, però el XANA ho sembla creure així.
  • Construir moltes rèpliques, així com un exèrcit ďaranyes cibernètiques i robots molt poderosos.

Origen del nom[]

El nom de XANA, prové de Xanadu, nom original de Lyoko en el seu pilot, Garage Kids.

El significat de “Xanadu” descriu un lloc idíŀlic, paradisíac, malgrat la seva naturalesa contradictòria. Es creu que és perquè Franz Hopper va anomenar a Lyoko “paradís”.

Evolució[]

A mesura que el XANA continua desenvolupant-se, i mantenint contacte amb els Guerrers de Lyoko, sembla guanyar una comprensió millor de les emocions humanes. Ľodi i la còlera vénen fàcilment a ell, a causa de la seva naturalesa malvada. Altres emocions es consideren rarament, doncs funcionen contràriament a la naturalesa del XANA. Durant les temporades 1 i 2, al no ser capaç de sortir del superordinador, es va posar a si mateix en perill ďautodestrucció amb alguns dels seus atacs, ja que molts suposaven destruir físicament la fàbrica o el superordinador, amb tal de vèncer als Guerrers de Lyoko, al començament pel que sembla sense consciència ďaixò o sense importar-li.

A la temporada 1, la comprensió del XANA era una mica limitada, possiblement a causa de la seva falta ďexperiència sobre el comportament humà. Va demostrar solament una comprensió bàsica ďemocions humanes, i precisament per això era descobert quan posseïa a humans. No obstant això, tenia una comprensió decent de les tendències més violentes dels éssers humans, i era absolutament bo en la representació ďaquestes emocions particulars. A la temporada 2, en haver adquirit més poder gràcies als retorns al passat, el XANA pot posseir criatures vives complexes i fins i tot maquinària.

El XANA mai actua directament, fins al punt que no hi ha hagut mai un enfrontament directe. En comptes ďaixò, prefereix generar monstres a Lyoko perquè lluitin per ell i impedeixin que ľAelita desactivi les torres.

Codis font[]

Existeix una teoria sobre com va aconseguir el XANA sobreviure després de ser parcialment derrotat al capítol 94 (Lluita a mort): Aparentment, el XANA va transmetre als Guerrers de Lyoko (menys a en Jeremie i a en William) els seus codis font, que en línies generals són les instruccions que un ordinador requereix seguir per executar un determinat programa; aquests codis font són similars als quals posseeix ľAelita des que és virtualitzada per primera vegada a Lyoko (el que explica per què ara, igual que ella, són capaços de desactivar les torres que el XANA activa) i estan repartits entre ľUlrich, ľOdd i la Yumi; ara ľobjectiu del XANA és atrapar els Guerrers de Lyoko a la Terra per robar-los per complet els seus codis font, de manera que quan ho aconsegueixi els codis li siguin retornats per poder executar-se completament, i recuperar totes les seves capacitats.

Possessions[]

El XANA té a més ľhabilitat de posseir a altres éssers vius i manejar-los al seu antull com si fossin titelles.

A la temporada 1, això era limitat als animals i a insectes petits (com a rates i abelles). A la temporada 2 i ďara endavant, el XANA guanya bastant energia com per posseir persones. Per evitar que les persones que posseeix es resisteixin a obeir-li, anuŀla la consciència que tenen que estan sent manipulats i fa que se sentin molt bé obeint les seves ordres: això es confirma principalment al capítol 30 (Un gran dia) quan la Sissi, després que en Jeremie tractés de convèncer-la que no li faci cas al XANA, li diu que se sentia millor que mai. Com amb els objectes inanimats, el XANA pot alterar ľestructura subatòmica de les seves víctimes a un cert grau, permetent que les seves víctimes obtinguin capacitats que serien considerades sobrenaturals (per exemple, fer còpies ďelles mateixes per combatre cos a cos, fer que no sofreixin els efectes ďagressions físiques o puguin travessar murs, entre altres). També crea un altre tipus de fantasmes, coneguts com a espectres polimòrfics (la composició dels quals és desconeguda), que es reprodueixen en qualsevol persona que el XANA desitgi, i tenen capacitats iguals o majors a les persones posseïdes (exemple: poden desintegrar-se per passar ràpidament ďun lloc a un altre, convertir-se en la còpia ďuna altra persona per tornar-se més difícil de vèncer, moure’s a gran velocitat, entre ďaltres).

Ľús que fa el XANA ďuns i ďuns altres és curiosament contradictori. Mentre que, per atacar als Guerrers de Lyoko, utilitza exclusivament als posseïts, els clons polimòrfics són reservats per a una altra classe de tasques: sembrar la confusió en el grup com al capítol 43 (El petó del XANA), suplantar algun membre del grup (usualment en Jeremie) o raptar ľAelita. Per establir una comparació amb els exèrcits humans, utilitza als posseïts per a labors de guerra i els clons per a labors ďinteŀligència, tot i que ha demostrat ser capaç de dotar als posseïts de la capacitat de realitzar labors que requereixen un alt grau ďinteŀligència, com operar el superordinador, si és necessari.

El fet que no opti per posseir directament als Guerrers de Lyoko i els obligui a suïcidar-se o matar-se entre ells és a causa que els nostres amics Odd, Ulrich, Jeremie, Yumi i Aelita van desenvolupar immunitat en lluitar en Lyoko. Així es veu una vegada quan el XANA intenta posseir ľUlrich i ľOdd però no pot i surt ràpidament dels seus cossos.

Forma del XANA[]

A Codi Lyoko, el més proper a una forma del XANA que s’ha vist és al capítol 94 (Lluita a mort), quan, en ser atacat pel virus ďen Jeremie, és forçat a alliberar en William de la seva possessió, apareixent com una ombra en forma de persona amb el símbol del XANA en el pit.


Personatges de Codi: Lyoko
Principals: Jeremie BelpoisAelitaYumi IshiyamaOdd Della RobbiaUlrich SternWilliam DunbarLaura GauthierKiwiXANA
Secundaris: Franz HopperSissiJimSenyor DelmasSenyora HertzNicolasHervéMillyTamiyaSamSubdigitalsTyronMés…
Advertisement