Код Лиоко Уики
Advertisement
Голяма бъркотия
Lyoko42
Дата на излъчване (Франция) 14 декември 2005 г.
Дата на излъчване (САЩ) 6 октомври 2005 г.
Оригинално име Désordre
Английско заглавие А Fine Mess
Сезон 2
Епизод в сезона 16
Епизод в сериала 42
Списък с епизоди
предишен
Ултиматум
следващ
Целувката на Ксана

Голяма бъркотия е шестнадесетият епизод от втория сезон и четиридесет и вторият епизод от сериала Код Лиоко.

Описание[]

Улрих е сам в стаята със скенерите, обръщайки евро, за да види кой първи се появи в скенерите. Изглежда, че изгуби облога със себе си, тъй като Юми първа излезе, но веднага след това, Од излиза с гласа на Юми; Юми говори с гласа на Од. В лабораторията, Жереми открива грешка в програмата за материализация, която е довела до това Од и Юми да заменят телата. Той им казва, че утре сутринта ще има решение за тази бъркотия. Од и Юми се оплакват от това, особено когато Од иска да свали нещо, което го сърби (сутиена на Юми). Юми (в тялото на Од) му нарежда да НЕ го свали.

Те са загрижени заради възможността да прекарат нощта в тялото на другия. Излизайки от канализационните тунели и влизайки в парка, разпитат се помежду си за своите планове за тоя ден. Юми (в тялото на Од) казва на Од (в тялото на Юми) да се държи като японска девойка, да не се държи глупаво, да яде с пръчици и по-рано да отиде в леглото. Улрих пита Од за неговите планове за тоя ден. Од (в тялото на Юми) си спомня, че би трябвало да скъса с Магали де Васу и с Клер Жирар. По-късно в течението на деня, Од (в тялото на Юми) казва на Улрих, че е добре Юми на среща, тъй като е в нейното тяло. Улрих отхвърля това предложение, докато идва Сиси. Тя обезпокоява Од в тялото на Юми. Од ѝ го връща с коментари за менталния капацитет на Сиси и полага главата върху рамото на Улрих. Изненадана, Сиси си тръгва, докато Тамия снима снимка за училищните новини. Улрих заплашва Од със смърт ако отново го направи и си тръгва.

В стаята на Од, Юми (в тялото на Од) търси в чекмеджето зелена помощна вилица, докато Киви я лае, знаейки, че това не е неговият собственик. Юми я намери и отиде. В коридора, Юми намира Магали де Васу, която ошамароса Юми/Од, казвайки, че тя знае всичко за Клер. Момент по-късно, Клер Жирар идва и също ошамароса Юми/Од, казвайки, че тя знае всичко за Магали. Сиси идва и ѝ казва, че Улрих ще трябва да клечи на колене, за да излезе с нея, когато „флейтата“ скъса с него. Когато отиде, Улрих идва, пита я да ли е намерила вилицата. Юми го пита какво Сиси е имала предвид под „флейтата“. Улрих ѝ отговори, че това не е нищо. Докато излизат от сградата със стаите, Мили и Тамия връхлитат Улрих с въпроси за раздела за клюки на училищните новини; Улрих отказва да отговори, докато минават. Когато Юми пита какво се случва, Улрих ѝ казва да пита „тоя глупак Од“. Когато стигнат до трапезарията, Од пита: „Намери ли го? Имал съм го, още когато бях баш малък“.

Тая нощ, г. Ишияма питат дъщеря си защо не яде. Парче суши се плъзва от пръчиците на Юми, за срам на Од. После, той има ретроспекция, в която Юми му дава зелено нещо, говорейки му, че е само за незабавен случай. Од отложи пръчиците си и го извлече. Отвори капака, разкривайки ръчна вилица за малки деца. Тогава с нея си вкара сушито в устата. Семейството на Юми е видимо объркано, но Од им казва, че ще иде да спи и напуска трапезарията и, за изтичане на японския характер, нещо промърмори на китайски. Хироки казва, че постъпката на по-старата му сестра е резултатът от влиянието на любовта. В банята, Од вижда ръцете моментално да му станат частично прозрачни, нещо, което очевидно не би се случило…

В Академията Кадик, Юми забелязва същия ефект, докато гали Киви. Улрих влиза в стаята и казва на Юми да бъде внимателна, докато сваля ципелите. Когато ги свали, тя е замъглена от смрадта. На следващата сутрин, Жереми, който е работил цялата нощ, потвърждава проблема като грешка в програмата за материализация. В стаята на Улрих и Од, Юми се събужда и отново вижда, че ръцете се ѝ прозрачни за момент. В къщата на Юми, Од забелязва същия ефект, когато се пробуди. По-късно по време на деня, Юми (в тялото на Од) описва симптомите на Жереми. Жереми казва, че всичко, което трябва да направят е да рестартират програмата за материализацията от Лиоко. Юми се спира в неверие, когато види какво Од е направил с нейното тяло: оранжево-зелени дрехи са в контраст с нормалните черни дрехи на Юми. Докато Юми вика на Од, Тамия пак снима снимка. Мили излезе иззад стълб, пляскайки с ръце, казвайки, че Юми е променила дрехите си заради любов. Юми отново пита Од какво има предвид със „заради любов“. Од си тръгва без отговор на нейния въпрос, докато вика „Сайонааараааа!“.

В час при госпожа Майер, те имат изненадващ писмен. Од/Юми, нервозен, промърмори „Юми ще ме убие“, на което Уилям пита Од/Юми да ли често говори сама със себе си. Од/Юми му отговори, че това е заради раздвоена личност. Тъй като не може да направи теста, той пита да ли може да иде в лазарета. Г-жа Майер го пусна. Той се среща с останалите. Жереми обяснява, че са нестабилни, тъй като не са в техните съответни тела. Той също казва, че, ако скоро не решат този проблем и ако не се върнат в оригиналните си тела, Од и Юми ще се „разпаднат на атоми“, което значи, че телата съвсем ще им се дезинтегрират.

Във фабриката, Жереми ги виртуализира в Лиоко. Юми и Од, които все още не са в съответните си тела, имат трудности с движението в ледения сектор. Докато Аелита влиза в кула, за да рестартира програмата, тялото на Од и тялото на Юми започват да се бъгват. Този път е само временно, но е значително по-лошо от по-рано. Сякаш това не е достатъчно лошо, трябва да се борят срещу група канкрелати, и имат трудности да използват оръжията. В кулата, Аелита, загрижена, схваща, че не може да рестартира програмата за материализацията от кулата, тъй като от това я предотвратява особена системаот рестриктивни единици, наречени „инхибитори“. След като Улрих унищожи канкрелатите, Аелита излиза от кулата, отбелязвайки, че трябва да идат в Сектор 5, за да деактивира инхибиторите. Взимат превозните си средства, за да дойдат до края на сектора. Когато транспортьорът стигне, Улрих го девиртуализира мегатанк, който той унищожи в същия момент. Транспортьорът след това взима останалите трима, за да отидат в Сектор 5.

Когато стигнат там, Юми коментира, че се чувства болна, нещо, което е нормално свързано с Од. Влизат в арената и следват повишена пътека. Червеи ги следват, каквото не са осъзнаващи. Стигат до задънен коридор с ключа, който се намира над пропаст, и не виждат начин да дойдат до него. Пълзящ червей после внезапно се появи и стреля по Од (в тялото на Юми), но той(тя) не пада, тъй като Ксана е модифицирал гравитацията; над пропастта владее безтегловно състояние. Започва да плува през въздуха към ключа. За жалост, не взе добър замах, за бързо да достигне до него. Юми пита колко жизнени точки има, а Од ѝ казва, че има достатъчно. По тази причина Юми изстрелва лазерна стрела на Од, побутвайки го достатъчно да докосне ключа. Вратата се отваря на противоположната страна на стаята, на която са Аелита и Юми. Од може да стигне на другата страна. Аелита и Юми скачат през пропастта, но червей стреля по Юми, бутайки я на другата страна, оставайки Аелита в средата.

Медузата стига да вземе меморията на Аелита, но добре позиционирано ветрило, която Од хвърли, преряза нейните пипала. Од скача и бута Юми да стигне до Аелита. След това бута Аелита да я изпрати на другата страна. Аелита тича до асансьора, докато още един пълзящ стреля по Од и Юми, които левитират. Аелита стига до интерфейса и получава кодовете, които могат да рестартират програмата за материализация независимо от инхибиторите. Жереми изправи проблема на Од и Юми преди трайно да се девиртуализират с последната фаза на дезинтеграция. Улрих влиза в стаята със скенерите и вижда, че са, за щастие, в телата, в които трябва да бъдат.

В училището, Улрих обръща евро, за да види да ли Од или Юми първо ще стигне. Залага на Од и е прав. Од прибра еврото на Улрих в сред въздуха и използва го, за да получи питие от автомата. Улрих пита Од да ли е казал на Юми какво се е случило между тях двамата. Од му казва, че не планира скоро да ѝ каже. Юми идва, четейки училищните новини, и вижда фотография, която Тамия е направила, а в която Юми прегръща Улрих. Можемо само да спекулираме, че Юми ще си отмъсти и че Од ще страда.

Любопитни факти[]

  • Този епизод означава първия от само два случая, където входът в средищната зона на Сектор 5 се обръща; вторият път по-късно отново ще се появи в епизода „Приливът“.
  • В този епизод, Од твърди, че не знае как да яде с пръчици, но бе кратко показан, че няма никакви проблеми с тях няколко епизода по-рано в епизода „Изкушение“.
  • В един момент, когато Воините на Лиоко се изправиха срещу канкрелати, крайпътната кула в ледения сектор имаше червена аура, сякаш е активирана, но Ксана не започна атака на Земята в този епизод.

Галерия[]

Advertisement