Код Лиоко Уики
Advertisement

Виртуализацията е процес на прехвърляне на човек към Лиоко, създаден от Франц Хопър.

Процесът е използван за първи път хронологично от Франц Хопър и Аелита Шефър, за да избягат в Лиоко от Мъжете в черно. Програмата вероятно е въведена от Уолдо Шефър.

Програмата често се стартира от Жереми, от Аелита или от програмата за забавена виртуализация.

Описание[]

Единственият известен път към виртуализацията са скенерите на фабриката. Процесът не е съвсем подробен, но е разделен на етапи:

 1. Първият етап е разпознаването на аватара (детектирането на лицето/трансферирането). Потребителят избира аватар и суперкомпютърът го сглобява със съдържащия се генетичен състав на Воина на Лиоко.
 2. Вторият етап е анализът на аватара (сканирането). Суперкомпютърът анализира и идентифицира молекулярната структура на човека. Ако човек бъде сканиран за първи път, суперкомпютърът просто го съхранява в паметта. В противен случай той просто идентифицира кой се сканира.
 3. Третият и последен етап е прехвърлянето (окончателната виртуализация). По време на този етап физическата материя на човека става цифрова и накрая избраният човек се появява в Лиоко. Последните два етапа са разпознаваеми поради източника на въздух, който тече нагоре, а по време на последния етап се създава много силен източник на въздух и сцената напълно побелява.

В Код Лиоко: Еволюция научаваме, че всеки може да отиде в Лиоко само за дванадесет часа. Въпреки това, в оригиналната серия виждаме от време на време воини на Лиоко да се виртуализират в интервали от време по-малко от дванадесет часа като цяло.

Виртуализирани хора[]

В числов ред те са:

 1. Франц Хопър
 2. Аелита Шефър
 3. Од Дела Робия
 4. Улрих Щерн
 5. Юми Ишияма
 6. Жереми Белпуа
 7. Уилям Дънбар

Не-хора, които са били виртуализирани[]

 1. Улрих-Ксана/Од-Ксана (клонинг)
 2. Киви
 3. Уилям-Ксана
 4. Призраци
 5. Клонингът на Аелита (от лаптопа на Жереми)

Девиртуализация[]

Девиртуализацията е процес, при който се изтрива виртуална вещ. Девиртуализацията започва, когато вещ загуби жизнените си точки, девиртуализацията понякога може да бъде болезнена.

Advertisement